FINANCE

 Jedině kvalitní přehledy o financování podniku o výnosech a jejich využití a o firemních nákladech Vám umožní neustálý růst a zaručí prosperitu. Zpracovávání pohledávek a závazků i komunikace s finančními instituce je s Financemi QI snadné. QI za Vás pohlídá změny v zákonech a zabezpečí legislativní čistotu. V mžiku budete spravovat bankovní účty i pokladu a provádět operace, které jsou s nimi spojené. Modul je učený pro všechny firmy, které chtějí komfortně zpracovávat finance a naplno využít svůj potenciál.