Plánování a řízení výroby - strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví - software pro výrobu

Plánování a řízení výroby - strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví - software pro výrobu. 
Kusová, sériová i kombinovaná výroba.  Kalkulace, rozpočty, pokročilé plánování. Řízení technické dokumentace, změny technické dokumentace.

VÝROBA - řešené oblasti:
Technické popisy výrobků, kusovníky
Technologické postupy
Základní řízení výroby
Výrobní zakázky
Vyhodnocování výroby
Vykazování operací
Cenové kalkulace materiálu
Materiálové plánování výroby
Cenové kalkulace výrobku
Kapacitní plánování výroby
Dílenské plánování
Předkalkulace
Změny výrobní dokumentace
Změny technické dokumentace
Dělení materiálu
Archiv výkresů
Návodky
Konfigurátor produktů
Vykazování operací čárovým kódem
Nezávislé vykazování operací
Obsluha pracovišť
Kompletace
Kooperace
Hodnocení a finanční simulace dle TOC
Výkazy a měření výkonnosti dle TOC
Tvarové podobnosti
Sledování plynulosti výroby
Dílenské řízení
Komunikace se SolidWorks

NÁŘADÍ
Výdejny nářadí
Komunální nářadí
Speciální nářadí
Měřidla
Kalibrace nářadí a měřidel
Údržba a likvidace nářadí

JAKOST
Neshody, odchylky
Měřící protokoly, atesty
Přehledy pro řízení jakosti

.......
 
www.qi.cz