Řízení jakosti výroby.

Systém řízení jakosti výroby – výkazy neshod, míra zavinění, řešení neshod, hlášení způsobených neshod, statistika.

Informační systémy firmy a systémy řízení jakosti se do značné míry prolínají, neboť plní v mnoha ohledech stejné úkoly tj. získávání přenos a zpracování informací o
jednotlivých procesech ve firmě.

V systémech řízení jakosti se klade důraz na informace týkající se jakostních ukazatelů a procesů řízení jakosti, které jsou podmnožinou informací obíhajících ve firmě. Při návrhu informačního systému firmy by se měl klást důraz a specifika systémů řízení jakosti a zahrnout procesy s nimi spojené do návrhu. Dále je nutno zajistit přenos informaci až do nejvyšších vrstev informačních systémů.

Koncepce TQM (Total quality management)
Koncepce ISO
1. Evidence postupů řízení jakosti.
2. Řízení oběhu dokumentů ve firmě.
3. Identifikace a sledování oběhu výrobku během procesu výroby a jednotlivých polotovarů ve firmě.
4. Zaznamenávání a vedení údajů o kontrolách jakosti ve firmě.
5. Evidence neshodných výrobků, analytická data pro zjištění příčin jejich vzniku.
6. Zjišťování, evidence a distribuce údajůo jakosti.
7. Poskytnutí nástrojů pro vyhodnocování získaných dat o jakosti.