O NÁS

Digitalsys s.r.o. se dlouhodobě profiluje v oblastech podnikových informačních systémů. Od roku 2004, kdy došlo ke vzniku partnerské spolupráce se společností QI GROUP a.s. a následným získáním odborných certifikací, působíme jako partner v oblasti implementace a post-implementačních služeb Informačního systému QI. Zároveň patříme mezi klíčové obchodní, implementační a vývojové partnery informačního systému QI.

Díky mnohaletým zkušenostem poskytujeme zákazníkům i metodickou pomoc a podporu v řízení a optimalizaci ekonomických, logistických a výrobních procesů. Nedílnou součástí naší činnosti je velký podíl v analytických činnostech zejména v procesech výroby, které tvoří základ programování nových funkcionalit v informačních systémech v těchto oblastech.

Hlavní důraz klademe na oblast spolupráce se zákazníkem, a dbáme na to, aby naše společnost byla v oblasti informačních systémů partnerem a oporou. Výsledkem je stále častější svěřování komplexní péče o informační systém do našich rukou v rámci služeb outsourcingu.

Disponujeme vlastním vývojovým týmem, který je shodně se strategií společnosti specializován na problematiku podnikových informačních systémů, sběr dat a automatizaci. Členy vývojového týmu jsou pracovníci s dlouholetými zkušenosti s implementací a vývojem na platformě IS QI a vývojem podnikových systémů .

Po technologické stránce máme k dispozici moderní nástroje, které jsou spolu se schopnostmi týmové spolupráce zárukou úspěchu i ve velkých impleme
ntačních projektech.