Sběr dat z technologických zařízení a pracovišť

Sběr dat z technologických zařízení a pracovišť – pomocí stacionárních i přenosných terminálů, pomocí interface pro technologická zařízení (počítání cyklů apod.)