Přístupové systémy

Elektronické přístupové systémy se v zásadě dělí na dvě skupiny:
* První z nich tvoří specializované a velice sofistikované systémy propojené se zabezpečovacími a signalizačními zařízeními, správou budov apod.
* Druhou, početnější skupinu tvoří systémy, jejichž úkolem je pouze řízení přístupu do prostor chráněných nějakým typem zábrany (ať už jsou to zámky, turnikety, závory apod.) a vyhodnocení událostí, které na takovýchto místech mohou nastávat.

Přístupový systém implementovaný v PowerKey spadá do druhé uvedené skupiny, ale rozhodně to není na úkor možností, které může na dané úrovni poskytnout. Plná provázanost s ostatními částmi, především s docházkovým systémem je také samozřejmá.

PowerKey v sobě obsahuje i moduly pomocí kterých dokáže efektivně nastavovat přístupové oprávnění do jednotlivých jednotek sloužících k otevírání dveří. Tímto získáme jednoduchou správu nad rozdělením pracovníků na jednotlivé dveřní jednotky a následně zpětnou kontrolu nad jejich průchody.