Čárové kódy ve skladování a výrobě

Aplikace technologií čárových kódů ve skladování a výrobě, využití přenosných terminálů pro příjem a výdej materiálu a zboží.

 - Jednoduché vytváření příjemek, výdejek...
 - Výrazné zvýšení efektivity práce skladníka
 - Zamezení chybovosti pomocí identifikace zboží čárovými kódy
 - Rychlá a pohodlná práce s přenosným ručním terminálem
 - Snížení chybovosti způsobené lidským faktorem


www.bartech.cz
http://esp.cz/