MAJETEK

 Modul nabízí komplexní zpracování veškeré evidence krátkodobého i dlouhodobého majetku. Umožňuje výpočet a plánování odpisů, sleduje umístění majetku i historii změn v kartách majetku. K dispozici jsou i nástroje pro inventarizaci majetku včetně podpory čárového kódu.