MARKETING

 Modul je vhodný pro společnosti, které chtějí zvýšit účinnost a kontrolu nad svými marketingovými kampaněmi. QI umožňuje sledovat náklady na jednotlivé akce, jako jsou semináře, konference, výstavy atd., vyhodnocovat jejich úspěšnost a zpracovávat grafické i tabulkové výstupy.