MZDY

Modul podporuje všechny činnosti spojené se zpracováním mezd. Veškeré výpočty a kontroly jsou v souladu s aktuálně platnou legislativou. Systém automaticky upraví data z docházkového systému, výkazů práce, úkolových lístků apod. Zvládá i komplikovanou agendu s různými typy pracovněprávních vztahů a tarifními skupinami. Obsahuje kompletní historii spočtených mezd. Zabezpečuje vykazování pro pojišťovny, úřady i podnikovou účtárnu formou vlastních i přednastavených tiskových sestav a výkazů.