ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Organizační struktury ve společnosti stanovují hierarchické uspořádání jednotlivých pracovních pozic. Dobře stanovené organizační struktury určují, jaké má zaměstnanec na dané pozici zodpovědnosti, povinnosti, určuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi jednotlivými pracovníky, apod. V oblasti řízení pak QI umožňuje snadné zadávání úkolů, jejich kontrolu a vyhodnocování.