PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

 Modul slouží k sestavování plánu výroby na základě potřeby materiálu a kapacit jednotlivých pracovišť. Zohledňuje pořadí jednotlivých operací, jejich možné souběhy na více pracovištích, výrobní dávky, priority zakázek atd. Do plánu lze zahrnout i rozpis kooperací včetně cen a termínů dodání. QI efektivně řídí materiálové toky mezi sklady a výrobou a zahrnuje také nástroje k ekonomickému vyhodnocení výroby jednotlivých výrobků a zakázek.