PROCESY A PROJEKTY

 Procesy v QI zahrnují soubor funkcí, které pomohou definovat firemní procesy, to znamená popsat jednotlivé činnosti, logicky je seřadit, přiřadit jim zodpovědnou osobu či doklady a definovat výstup činnosti. Z takto definovaných procesů je potom možné generovat projekty – tedy konkrétní akce, což může být již zmíněná pravidelná prohlídka stroje, ale i oslovení nových zákazníků.