ŘÍZENÍ VÝROBY

Modul Řízení výroby zahrnuje sadu funkcí, které pokrývají činnosti spojené s tvorbou výrobních zakázek včetně technické a konstrukční dokumentace. Podporuje řízení výroby v souladu s nejčastěji používanými metodami (MRP II, JIT, KANBAN, …). Umožňuje tvorbu a sledování pracovních výkazů i výkazů kooperujících partnerů. Z nich je potom možné vytvářet výrobní přehledy.