SPECIALIZOVANÉ MODULY

 QI je využíváno i v oborech, které vyžadují tvorbu specializovaných aplikací. Tyto moduly rozšiřují základní nástroje QI o funkce, které jsou potřebné pouze pro vybraný obor. Vznikají na základě spolupráce se zákazníky, kteří potřebují podpořit i specializované podnikové činnosti. Díky těmto modulům pokrývá QI všechny procesy v oboru Vodárenství, Správy prostor, Servisu a údržby, Dopravy a spedice a dalších 40 oborech.