TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY (TPV)

 TPV vytváří hierarchický popis výrobku a technologické postupy. Podporuje podchycení všech změn prováděných v dokumentaci výrobku včetně vytvoření alternativních technologických postupů. K tvorbě nabídek je možné využít nástrojů pro simulaci zařazení zakázky do výroby, stanovení nákladů na materiál a mzdy, výpočty termínů dodání apod.